https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn cách thức xét tuyển thẳng vào hệ Đại học, Cao đẳng của trường Đại học Yersin Đà Lạt – Năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 160

Kèm theo Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào Đại học, cao đẳng - Năm 2013

 

      Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Căn cứ công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013.

     Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng của nhà trường năm 2013 như sau:

     I.   ĐỐI TƯỢNG

     Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ, được Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định xét tuyển vào học.

     II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

     Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trước ngày 25/6/2013. Hồ sơ gồm:

     1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ giáo dục và Đào tạo);

     2) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

     3) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2013;

     4) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

     5) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

     6) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

              

Download: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng năm 2013

Đăng ký tư vấn