https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Hợp tác quốc tế

Trang chủ Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế
Tổ chức tọa đàm Pháp ngữ tại trường Đại học Yersin Đà Lạt
Tổ chức tọa đàm Pháp ngữ tại trường Đại học Yersin Đà Lạt

Nhằm tìm ra phương hướng để phát triển tiếng Pháp tại Lâm Đồng.


Hội thảo du học Hàn Quốc dành cho sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Hội thảo du học Hàn Quốc dành cho sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Kế hoạch này tiếp tục là một trong những chương trình hợp tác quốc tế của nhà trường, giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên có thêm nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ.


 Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế
Ban đối ngoại và hợp tác quốc tế

Làm đầu mối quan hệ với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trong và ngoài nước để tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đầu tư phát triển.


Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, 70 năm ngày mất và 150 năm ngày sinh Bác sĩ Alexandre Yersin – Một người Pháp tìm ra Đà Lạt
Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, 70 năm ngày mất và 150 năm ngày sinh Bác sĩ Alexandre Yersin – Một người Pháp tìm ra Đà Lạt

Tạo sân chơi, môi trường học tập, rèn luyện tiếng Pháp cho học sinh – sinh viên tiếng Pháp trên thành phố Đà Lạt nhân ngày quốc tế Pháp ngữ.


Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, 70 năm ngày mất và 150 năm ngày sinh Bác sĩ Alexandre Yersin
Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, 70 năm ngày mất và 150 năm ngày sinh Bác sĩ Alexandre Yersin

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày mất, 120 năm ngày tìm ra thành phố Đà Lạt, 150 năm ngày sinh của BS Alexandre Yersin. Tạo sân chơi, môi trường học tập, rèn luyện tiếng Pháp cho học sinh – sinh viên tiếng Pháp trên thành phố Đà Lạt


Đăng ký tư vấn