https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hội thảo Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Các khó khăn và giải pháp

Ngày đăng 12/12/2012 | Lượt xem: 582

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - Số 01 Lương Thế Vinh - Tp. Đà Lạt, ngày 18/01/2013 Mời xem trong Thông báo đính kèm:

       Ngày 18/01/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức Hội thảo Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Các khó khăn và giải pháp. Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - Số 01 Lương Thế Vinh - Tp. Đà Lạt.

Xem thêm trong thông báo đính kèm: 

Download Thông báo Hội thảo

Đăng ký tư vấn