https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt nhận cờ thi đua “Đơn vị Xuất sắc” năm học 2013 – 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 597

Đây là lần thứ tư tiên tiếp, Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt vinh dự được nhận danh hiệu này. Phần thưởng này là động lực để Hội Sinh viên của Trường tiếp tục cố gắng, nỗ lực chăm lo cho sự phát triển của thế hệ trẻ.

      Ngày 02/8/2014, Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và  phong trào sinh viên năm học 2013 – 2014 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại TP. Đà Lạt.

      Tại hội nghị, Ban Thư ký TW Hội Sinh viên đã thông qua báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014 – 2015. Cũng tại hội nghị, BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã khen thưởng 10 Hội Sinh viên các trường vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 – 2014.

 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhận cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc" năm học 2013 - 2014

 

      Đây là lần thứ tư liên tiếp Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt vinh dự nhận được cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” Phần thưởng khích lệ về mặt tinh thần này sẽ là động lực để Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt ngày càng nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm lo bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Di Linh

Đăng ký tư vấn