https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hội nghị nhà đầu tư niên độ 2018 - 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | Lượt xem: 1107

Hội nghị đã bầu Hội đồng trường gồm có 5 thành viên và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học 2018.

Ngày 29/10/2019, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị nhà đầu tư thường niên (niên độ 2018 - 2019).

Hội nghị nhà đầu tư thường niên, Đại học Yersin Đà Lạt

Các cổ đông tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cổ đông đã ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu trong thời gian qua đã đưa nhà trường vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích rất đáng tự hào trong năm học vừa qua.

Hội nghị nhà đầu tư thường niên, Đại học Yersin Đà Lạt

Ban Giám hiệu báo cáo kết quả hoạt động NH 2018 - 2019 và kế hoạch hoạt động NH 2019 - 2020

Bên cạnh đó, Hội nghị nhà đầu tư đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học 2018.

Hội nghị nhà đầu tư thường niên, Đại học Yersin Đà Lạt

Hội nghị cũng đã bầu Hội đồng trường gồm có 5 thành viên, cụ thể như sau: Ông Đinh Hoàng Triều - Chủ tịch; bà Dương Thục Linh - Thành viên; ông Trần Anh Vĩnh Thịnh - Thành viên; ông Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng, thành viên; ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, thành viên.

Hội nghị nhà đầu tư thường niên, Đại học Yersin Đà Lạt

 

Hội nghị nhà đầu tư thường niên, Đại học Yersin Đà Lạt

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng trường

 

Mai Huyền

Đăng ký tư vấn