https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 666

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, giảng viên.

Sáng ngày 12/8/2016, Đảng ủy Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” cho hơn 100 cán bộ, giảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS. TS. Phạm Hồng Phi – Phụ trách tuyên giáo của Đảng ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, giải pháp để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai Nghị quyết. 

Đỗ Loan

Đăng ký tư vấn