https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 509

Chiều ngày 22/12/2011, Hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm ôn lại truyền thông anh hùng, thắng lợi vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Hội viên Hội Cựu chiến binh trong buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm ngoài các hội viên trong Hội Cựu chiến binh còn có Thầy Trương Thành Trung – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Cô Nguyễn Thị Rạng – Chủ tịch Công Đoàn, ThS. Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

ThS. Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phát biểu

Mở đầu buổi tọa đàm ThS. Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt đã phát biểu ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội và nhân dân ta. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước; nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thầy Trương Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chúc mừng

Thầy Trương Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu chúc mừng và có ý kiến chỉ đạo đối với Hội Cựu chiến binh của Trường. Cô Nguyễn Thị Rạng, ThS. Nguyễn Thanh Sơn và đại diện sinh viên Cao Thị Hiền cũng phát biểu chúc mừng Hội Cựu chiến binh nhà trường.

Thúy Hạnh – Yersin

Đăng ký tư vấn