https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Học bổng của chương trình STKTS 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 504

Các học viên STKTS có thể tham gia chương trình Học bổng STKTS 2013 bằng cách điền Đơn đăng ký (phát tại trung tâm FOLIT hoặc truy cập trang web stkts.ph-enix.com)

    

       Các học viên STKTS có thể tham gia chương trình Học bổng STKTS 2013 bằng cách điền Đơn đăng ký (phát tại trung tâm FOLIT hoặc truy cập trang web stkts.ph-enix.com). Hồ sơ của học viên nào được lựa chọn bởi doanh nghiệp đối tác, học viên đó có cơ hội được nhận một suất học bổng tương đương học phí của chương trình, thực tập 2 tháng (chi phí ăn ở do doanh nghiệp tài trợ) và hơn hết là cơ hội được làm lâu dài tại doanh nghiệp. 

       Sinh viên theo học chương trình STKTS cũng có thể xin học bổng ngay trong thời gian đào tạo. Các doanh nghiệp tài trợ chính: Gameloft (www.gameloft.com.vn) , Glassegg (www.glassegg.com), Gloops(www.gloops.com)

  Một số hình ảnh  của chương trình STKTS 2013:


   

Đăng ký tư vấn