Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 26/11/2011 | Lượt xem: 869

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày 12/01/2011 trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tiến hành nghiệm thu 05 đề tài Nghiên cứu Khoa học còn lại của năm 2010.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã xác định: nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thông qua nghiên cứu khoa học để xây dựng đội ngũ, phát triển năng lực khoa học, nâng cao chất lượng đạo tạo và phục vụ phát triển kinh tế địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Trong đợt nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học đợt này, tất cả các đề tài đều được đánh giá bởi tính thực tiễn và ứng dụng cao.

1.      Đề tài: Điều khiển con lắc ngược xoay dùng mạng Nơron - ThS. Nguyễn Đức Minh – Khoa Tin học

2.      Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tạo protocorm - like - bodies (PLBs) từ mô lá invitro và nhân nhanh lan Hồ điệp (Phalaenopsis spp) - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Phong Hải - Khoa CNSH.

3.      Đề tài: Theo dõi sự phát triển của cây cacao tại vườn sinh học Bảo Lộc dựa trên một số chỉ tiêu thổ nhưỡng: pH, N, P, K, Fe, Ca, Mg - CN. Nguyễn Mạnh Hùng - Khoa Môi trường.

4.      Đề tài: Xây dựng hệ thống phân lớp văn bản tiếng việt bằng phương pháp kết hợp giữa lý thuyết tập thô, Rocchio và KNN (K-Nearest neighbor) - CN. Nguyễn Thị Thu Thảo – Khoa Tin học.

5.      Đề tài: Xây dựng bộ giáo trình điện tử Vật lý đại cương (Phần 3: Quang lý – Quang hình – Vật lý hạt nhân) - ThS. Phạm Hồng Quý – Phòng Nghiên cứu Khoa học.

Trong những năm qua, các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thực hiện được Hội đồng Khoa học của trường thông qua đều gắn liền với hoạt động giảng dạy và học tập tại trường Đại học Yersin Đà Lạt. Việc làm này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Thúy Hạnh - Yersin

 

Đăng ký tư vấn