https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Về Yersin

Trang chủ Về Yersin Hệ thống nhận diện

Hệ thống nhận diện

Ngày đăng 04/10/2022 |

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN

A. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO

2. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG FONT CHỮ

3. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐỒNG PHỤC SINH VIÊN

B. BỘ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

1. FONT CHỮ: Tải tại đây

2. LOGO: Tải tại đây

3. FILE PDF: Tải tại đây

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn