Chương trình Đào tạo

TRANG CHỦ Chương trình Đào tạo Hệ liên thông - Ngành Điều dưỡng

Hệ liên thông - Ngành Điều dưỡng

Ngày đăng 26/07/2018 |

Mã ngành:                                                       7720201

Thời gian đào tạo:

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học:      2,5 - 3 năm

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:       1,5 - 2 năm    

Hình thức:                                                        Đào tạo Đại học hệ chính quy

Theo Quy định của Bộ Y tế, kể từ ngày 01/01/2021, người lao động ngành Y phải có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Do đó, việc chuẩn hoá bằng cấp là điều hết sức cần thiết.