https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Hà Thị Thùy Dương: Hoạt động giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 97

Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số giải pháp về đổi mới hoạt động giáo dục để phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay, trong đó cần tập trung vào ba hướng giải pháp cơ bản bao gồm: Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục...

      Bài viết đã phân tích chỉ ra sự cần thiết phải chuyển hướng mục tiêu từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số giải pháp về đổi mới hoạt động giáo dục để phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay, trong đó cần tập trung vào ba hướng giải pháp cơ bản bao gồm: Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học; và đổi mới cách kiểm tra, đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực người học.

Hoạt động giáo dục hướng tới phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay 

Đăng ký tư vấn