Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng 01/03/2012 | Lượt xem: 532

Thông tin và truyền thông là một trong những công tác quan trọng trong việc phát triển của một đơn vị, nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về trường Đại học Yersin Đà Lạt tới mọi tầng lớp nhân dân trong Tỉnh, ngoài Tỉnh...

     Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Sơn

     Email: nguyenthanhson@yersin.edu.vn

     1. Quá trình hình thành và phát triển

     Thông tin và truyền thông là một trong những công tác quan trọng trong việc phát triển của một đơn vị, nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về trường Đại học Yersin Đà Lạt tới mọi tầng lớp nhân dân trong Tỉnh, ngoài Tỉnh và các nước có quan hệ hợp tác. Xuất phát từ mục đích trên, lãnh đạo nhà trường đã quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Truyền thông vào tháng 11/2011.

     2. Chức năng – Nhiệm vụ

    Trung tâm Thông tin và truyền thông sẽ đảm bảo công tác thông tin, truyền thông tuyên truyền, quảng bá và bào trì hệ thống mạng (mạng nội bộ và mạng internet), máy tính của toàn trường, quản lý các phòng máy vi tính và hệ thống điện thoại; làm cho website của Trường trở nên sinh động, phong phú và tiện dụng, đưa website của Trường trở thành một trong những hình thức truyền thông, quảng bá có hiệu quả cao của Trường.

    Trung tâm Thông tin và Truyền thông có những nhiệm vụ sau:

    1. Thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu trường Đại học Yersin Đà Lạt tới mọi tầng lớp nhân dân.

   2. Phối hợp với các đơn vị liên quan và các Đoàn thể trong Trường để tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông như: Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, tình nguyện, tài trợ học bổng…

   3. Khai thác các thế mạnh của trường Đại học Yersin Đà Lạt để truyền thông tới mọi tầng lớp nhân dân, nhằm làm cho hình ảnh của Trường ngày càng trở nên phổ biến, rộng khắp.

   4. Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị để thực hiện công tác truyền thông trong các đối tượng có tiềm năng như sinh viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên…

   5. Phụ trách việc thiết kế, in ấn các tài liệu, brochure… giới thiệu về Trường.

   6. Phụ trách thu thập và đưa lên website của Trường những tin tức, hình ảnh, bài viết, báo cáo khoa học… làm cho website của Trường ngày càng sinh động, phong phú tin tức, tiện dụng và cuốn hút nhiều người truy cập.

   7. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch quảng bá tuyển sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt hàng năm.

   8. Quản lý, bảo trì hệ thống mạng của Trường (Mạng nội bộ và mạng internet); hệ thống máy tính; hệ thống điện thoại.

   9. Quản lý, bảo trì các phòng máy tính của Trường. Hỗ trợ giảng viên giảng dạy trong các phòng máy tính.

   10. In ấn, phát hành các bản tin, các Tạp chí khoa học của Trường (nếu có).

   Ngoài ra, mỗi cán bộ Trung tâm sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tốt với đồng nghiệp, với HSSV. Luôn luôn đoàn kết, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh, lấy hiệu quả công việc là hàng đầu. Tạo mối quan hệ tốt trong giải quyết công việc với các phòng, khoa, đơn vị khác trong Trường…

   3. Cơ cấu tố chức: Hiện nhân sự của Trung tâm gồm có:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Giám đốc

nguyenthanhson@yersin.edu.vn

2

ThS. Trần Thị Hạnh

Phó Giám đốc

thuyhanh@yersin.edu.vn

3

Nguyễn Tường Hưng

Chuyên viên

nguyentuonghung@yersin.edu.vn

4

Bùi Thanh Sơn

Chuyên viên

buithanhson@yersin.edu.vn

5

Trần Võ Di Linh

Chuyên viên

tranvodilinh@yersin.edu.vn

6

Đỗ Thị Loan

Chuyên viên

doloan@yersin.edu.vn

7

Đào Thị Mỹ Giang

Chuyên viên

daothimygiang@yersin.edu.vn

 
   Điện thoại: 0633 52 00 00;  0633.552111 (Số nội bộ: 1006)   Phòng làm việc: Phòng B6

   Email: daihocyersin@yersin.edu.vn 

Đăng ký tư vấn