https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Trung tâm đào tạo Nghề Du lịch

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 853

Trung tâm Đào tạo Nghề Du lịch được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-DYD ngày 25/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

Trung tâm Đào tạo Nghề Du lịch được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-DYD ngày 25/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt.

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và phối hợp với sở văn hóa - thể thao - du lịch, các đơn vị giáo dục trong và ngoài tỉnh trong việc tổ chức và cấp chứng chỉ các lớp đào tạo nghiệp vụ Du Lịch ngắn hạn (Quản lý nhà hàng – khách sạn, nghiệp vụ Lễ tân, Buồng, Phục vụ bàn, Kỹ thuật pha chế đồ uống (bartender), Kỹ thuật chế biến món ăn, Ngoại ngữ chuyên ngành Du lịch...).

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu xây dựng phương án, chương trình hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ du lịch với các đơn vị trong và ngoài thành phố Đà Lạt.

- Lên kế hoạch thông báo chiêu sinh và mở lớp thường xuyên căn cứ theo nhu cầu của học viên, các đơn vị, doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của Trung tâm.

- Đảm bảo hoạt động đào tạo của Trung tâm minh bạch, đúng pháp luật.

3. Nhân sự:

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Dương Ngọc Lang

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

Văn phòng: Phòng A5 – Dãy nhà A, trường Đại học Yersin Đà Lạt

Điện thoại: 0633.521.771 (nội bộ 1235)

Email: trungtamdtdl@yersin.edu.vn

Đăng ký tư vấn