https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu khoa Tin học

Ngày đăng 14/04/2010 | Lượt xem: 1342

Giới thiệu khoa Tin học

1. Giới thiệu lãnh đạo của đơn vị:

       Trưởng khoa: TS. Nguyễn Đức Minh

       Email liên lạc: nguyenducminh@yersin.edu.vn

                            ducminhdl@yahoo.com.vn

       Điện thoại liên lạc: 0633. 552111 (Số nội bộ: 1024)

2. Tóm tắt lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị:

       Khoa Công nghệ thông tin được thành lập năm 2004, với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.

       Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa, Khoa còn mời giảng những giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ về giảng dạy. Do đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, có kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng đào tạo của Khoa. Đến nay Khoa đã có 06 Khóa sinh viên tốt nghiệp, và sinh viên đạt danh hiệu thủ Khoa đã được giữ lại Khoa để tiếp tục học tập nâng cao trình độ và giảng dạy.

3. Khái quát hoạt động:

       * Đào tạo đại học: gồm 04 chuyên ngành:

- Ngành Mạng phần cứng

- Ngành Hệ thống thông tin

- Ngành Kế toán tin học

- Ngành Lập trình quản lý

  Với tổng số lượng tuyến sinh qua các năm 221sv như sau:

- Năm 2005 (35sv) -> Năm 2006 (68sv) -> Năm 2007 (54sv)

- Năm 2008 (36sv) -> Năm 2009 (12sv) -> Năm 2010 (16sv)

- Năm 2013 Khoa tiếp tục đào tạo khóa mới.

       * Nghiên cứu khoa học, hợp tác và chuyển giao công nghệ: có các hướng nghiên cứu chính như sau:

- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển học;

- Nghiên cứu về xử lý ảnh;

- Nghiên cứu khai thác phân lớp văn bản tự động trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên;

- Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng: Nghiên cứu phát triển hệ thống GS mạng cho  Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ứng dụng các thuật toán Dataming trong kinh tế (CRM);

- Nghiên cứu về mạng máy tính và viễn thông.

4. Danh sách giảng viên

STT

Họ tên

Chức vụ/Giảng viên

1

TS. Nguyễn Đức Minh

Trưởng Khoa

2

ThS. Ngô Thị My La

Trợ lý, giảng viên

3

ThS. Lê Đinh Phú Cường

Giảng viên

4

ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Giảng viên

Điện thoại liên lạc: 0633. 552111 (Số nội bộ: 1024)

Đăng ký tư vấn