https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 414

Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; chống mọi âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch; thực hiện dân chủ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; phối hợp các đoàn thể trong công tác; bảo vệ lợi ích của

Hội Cựu chiến binh được thành lập ngày 09 tháng 7 năm 2012

     

       1. Chức năng nhiệm vụ

       - Chức năng: Tham mưu giúp Đảng ủy và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội; tham gia giám sát các hoạt động của Ban Giám hiệu, các đoàn thể, cán bộ, giảng viên, nhân viên.

       - Nhiệm vụ: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; chống mọi âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch; thực hiện dân chủ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; phối hợp các đoàn thể trong công tác; bảo vệ lợi ích của cựu chiến binh, động viên cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đời sống tập thể và cuộc sống gia đình tốt đẹp.

       2. Những hoạt động nổi bật trong thời gian qua

       - Tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong nhà trường;

       - Tham gia công tác bảo đảm an ninh trường học;

       - Thực hiện dân chủ, sống và làm việc theo pháp luật;

       - Các Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

       3. Danh sách Ban chấp hành

       - ThS. Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội

       -  Đỗ Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội


Đại biểu và Hội viên Hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn