Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 513

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Đoàn TNCS HCM trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập vào tháng 03 năm 2005 và trực thuộc Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 22 tháng 5 năm 2006, Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2006 – 2008), Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường Khóa I gồm 21 đồng chí và chính thức là một trong 22 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Ngày 01 tháng 11 năm 2008, Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2008 – 2011), Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường khóa II gồm 27 đồng chí.

Ngày 5 tháng 5 năm 2011, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ III (nhiệm kỳ 2011 – 2013) đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III gốm 15 đồng chí.

Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt giai đoạn 2011 – 2013 là:

“Tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt làm theo lời Bác,

Bản lĩnh – Tri thức – Văn minh – Sáng tạo”

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt có nhiệm vụ:

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, sinh viên nhằm góp phần vào mục tiêu của Trường là đào tạo ra lớp người phát triển toàn diện, vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

3. Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị liên quan để cùng tham gia giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trở thành những công dân hữu ích, sống có ước, mơ, có hoài bão, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

4. Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn vững mạnh về tổ chức và hoạt động ổn định, nề nếp, có chiều sâu, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, trong đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Học tập giỏi, rèn luyện tốt”, phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, tình nguyện… được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả cao. Công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong sinh viên được đẩy mạnh, nhiều sinh viên đã được kết nạp từ năm thứ 2, 3.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chú trọng đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến để đoàn viên thanh niên phấn đấu noi theo; nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã được tuyên dương, nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng…

Qua đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt liên tục nhiều năm liền được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khen tặng “Đơn vị xuất sắc”. Đặc biệt năm 2011, Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2008 – 2011”.

IV. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA III (NHIỆM KỲ 2011 – 2013)

1)               Đ/c Nguyễn Thanh Sơn           Bí thư Đoàn trường

2)               Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến         Phó Bí thư Đoàn trường

3)               Đ/c Nguyễn Văn Hoàng          Phó Bí thư Đoàn trường

4)               Đ/c Trương Thị Mai Quyên      Ủy viên Ban Thường vụ

5)               Đ/c Lê Phú Linh                    Ủy viên Ban Chấp hành

6)               Đ/c Nguyễn Đình Tuấn           Ủy viên Ban Chấp hành

7)               Đ/c Nguyễn Thị Dung             Ủy viên Ban Chấp hành

8)               Đ/c Nguyễn Văn Phương         Ủy viên Ban Chấp hành

9)               Đ/c Nguyễn Thị Mơ                Ủy viên Ban Chấp hành

10)            Đ/c Đỗ Mạnh Cường              Ủy viên Ban Chấp hành

11)            Đ/c Thái Thị Kinh                  Ủy viên Ban Chấp hành

12)            Đ/c Phạm Hữu Phan              Ủy viên Ban Chấp hành

13)            Đ/c Nguyễn Văn Huy             Ủy viên Ban Chấp hành

14)            Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang      Ủy viên Ban Chấp hành

15)            Đ/c Lưu Bảo Trung                Ủy viên Ban Chấp hành

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Phòng A1 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Điện thoại: 063 3552111 (Số nội bộ 1028)

Fax: 063 3554966

Email: doanthanhnien@yersin.edu.vn  

Đoàn TNCS HCM trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia chiến dịch mùa hè xanh

 

Đăng ký tư vấn