https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu các mẫu danh thiếp (name card)

Ngày đăng 14/11/2014 | Lượt xem: 1442

Nếu quý thầy cô có nhu cầu in ấn danh thiếp theo một trong 3 mẫu trên vui lòng liên hệ TT. Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ sửa thông tin cá nhân cho phù hợp, sau đó quý thầy cô có thể mang tệp tin đi in ấn.

      Vừa qua, TT. Thông tin và Truyền thông đã thiết kế một số mẫu danh thiếp (name card) để phục vụ cho nhu cầu giới thiệu bản thân của cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên trường Đại học Yersin Đà Lạt.

    MẪU DANH THIẾP 1

Mặt trước

Mặt sau

 

      MẪU DANH THIẾP 2

Mặt trước

Mặt sau

 

    MẪU DANH THIẾP 3

Mặt trước

Mặt sau

      Nay TT. Thông tin và Truyền thông kính gửi 03 mẫu danh thiếp (name card) để quý phòng, khoa, đơn vị tham khảo trong việc in ấn danh thiếp cá nhân (Có gửi kèm theo tệp tin trong email).

      Nếu quý thầy cô có nhu cầu in ấn danh thiếp theo một trong 3 mẫu trên vui lòng liên hệ TT. Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ sửa thông tin cá nhân cho phù hợp, sau đó quý thầy cô có thể mang tệp tin đi in ấn.

      Trân trọng.

Đăng ký tư vấn