https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu Bộ môn Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 104


      1. Giới thiệu lãnh đạo của đơn vị

      - Trưởng Bộ môn: PGS – TS – NGƯT - Phạm Hồng Phi

      2. Tóm tắt lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

      Tổ Bộ môn Lý luận Chính trị - Giáo dục Thể chất – Giáo dục Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-DYD do PGS –TS Phạm Bá Phong, Hiệu trưởng Trường đại Yersin Đà Lạt, ngày 21 tháng 2 năm 2011.

      Nhiệm vụ chính của Bộ môn là quản lý, chỉ đạo, tổ chức giảng dạy các môn lý luận Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng đảm bảo chất lượng, đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

      3. Khái quát hoạt động

      Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy, trang bị kiến thức giáo dục đại cương 3 môn Lý luận Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng cho tất cả các đối tượng sinh viên.

      - Môn Lý luận Chính trị gồm các học phần:

      + Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin (Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2): 75 tiết;

      + Tư tưởng Hồ Chí Minh: 30 tiết;

      + Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản ViệtNam: 45 tiết.

      - Môn Giáo dục Thể chất (1,2,3): 90 tiết

      - Môn Giáo dục Quốc phòng (1,2,3,4): 165 tiết

      4. Cơ cấu tố chức: Hiện nhân sự tổ bộ môm gồm có:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS – TS – NGƯT Phạm Hồng Phi

 

Trưởng Bộ môn

2

ThS. Phạm Hồng Quý

Thư ký Giáo vụ

3

Trần Thị Gái

Giảng viên

Phòng làm việc: Phòng N2.11

Điện thoại: 0633.552111 (Số nội bộ: 1109)

Đăng ký tư vấn