Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Đông phương học: chuyên ngành Nhật Bản

Đông phương học: chuyên ngành Nhật Bản

Ngày đăng 26/12/2019 |

Đông phương học: chuyên ngành Nhật Bản

 

Nhật Bản học là một chuyên ngành của Đông phương học liên quan đến nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn về đất nước Nhật Bản. Nó kết hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu như ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, văn học, nghệ thuật, âm nhạc và khoa học về Nhật Bản.

Ngôn ngữ Nhật Bản được xem là ngôn ngữ quốc tế. Hơn nữa, cùng với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật Nhật Bản đối với khu vực và thế giới, tiếng Nhật hiện đang là ngôn ngữ được ưa chuộng nhất tại Châu Á. Theo đó, Ngôn ngữ Nhật Bản đã trở thành ngành học thịnh hành bậc nhất trong khối ngành ngôn ngữ học Châu Á.

Sinh viên ngành Nhật Bản học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản qua các chương trình thực tế.

Sinh viên ngành Nhật Bản học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản qua các chương trình thực tế.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Nhật Bản được trang bị khối kiến thức nền tảng, chuyên sâu về ngôn ngữ - văn hóa Nhật Bản để sử dụng bốn kỹ năng ng

Hệ đại học: 24 ngành HOT