Hệ đại học: 24 ngành HOT

TRANG CHỦ Hệ đại học: 24 ngành HOT Đông phương học: chuyên ngành Hàn Quốc

Đông phương học: chuyên ngành Hàn Quốc

Ngày đăng 10/01/2019 |

Đông phương học: chuyên ngành Hàn Quốc

 

Hàn Quốc học là một chuyên ngành của ngành Đông phương học. Hiểu một cách khái quát, Đông phương học là ngành học về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ, văn hóa… các nước phương đông (cụ thể ở đây là Hàn Quốc).

Với những bạn có thiên hướng về ngành xã hội, muốn tìm tòi, khám phá và nghiên cứu những điều mới mẻ từ quốc gia này thì Hàn Quốc học chính là một lựa chọn vô cùng phù hợp.

Theo học ngành này, sinh sẽ được cung cấp những trí thức, hiểu biết đặc sắc về nền văn hóa lớn là Hàn Quốc Song song với việc học ngôn ngữ, sinh viên cũng sẽ lĩnh hội những nền tảng căn bản thông qua những môn học thú vị như cơ sở văn hóa Việt Nam, xã hội học, lịch sử văn minh thế giới…

Ngành Hàn Quốc học, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Hệ đại học: 24 ngành HOT