https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Diễn văn khai mạc Đại hội Cựu chiến binh trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ I

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 305

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Thực hiện Công văn số 26 - KH/CCB, ngày 30 tháng 8 năm 2011 về Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành Đại hội Cựu chiến binh cơ sở thuộc Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban thường vụ khối;

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt,

Hôm nay, Hội Cựu chiến binh Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Nội dung trọng tâm của Đại hội là đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, thảo luận xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới; góp ý kiến cho văn kiện của Đại hội cấp trên, điều lệ Hội; bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đại diện Ban chấp hành Hội Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng ủy nhà trường, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các Đoàn thể, các Phòng, Khoa, Ban nhà trường và 100% hội viên tham dự.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng chào mừng các quí vị đại biểu và tuyên bố tiến hành Đại hội.

Đăng ký tư vấn