https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Điểm chuẩn xét tuyển khóa 7 - 2010

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 85

Khối A. D: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 13.0 điểm Khối B, C: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 14.0 điểm Khối V, H: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 12.0 điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

 

ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN KHÓA 07 - 2010

 

Khối A. D: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 13.0 điểm

Đối tượng

Khu  vực

 

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2

nông thôn

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

13,0

12,0

11,0

10,0

Ưu tiên 1

12,0

11,0

10,0

9,0

Ưu tiên 2

11,0

10,0

9,0

8,0

 

Khối B, C: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 14.0 điểm

Đối tượng

Khu  vực

 

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2

nông thôn

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

14,0

13,0

12,0

11,0

Ưu tiên 1

13,0

12,0

11,0

10,0

Ưu tiên 2

12,0

11,0

10,0

9,0

 

Khối V, H: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 12.0 điểm

Đối tượng

Khu  vực

 

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2

nông thôn

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

12,0

11,0

10,0

9,0

Ưu tiên 1

11,0

10,0

9,0

8,0

Ưu tiên 2

10,0

9,0

8,0

7,0

 

Đăng ký tư vấn