https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Điểm chuẩn xét tuyển khóa 05 - 2008

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 387

Khối A, D1 Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 13.0đ Khối B: Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 15.0đ (Ngành Điều Dưỡng: điểm sàn 17đ) Khối C, Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 14.0đ Khối V, Điểm sàn: 20.0

ĐIỂM XÉT TUYỂN KHÓA 05 - 2008


Khối A, D1 Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 13.0đ
  KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 13,0 11,0 9,0 7,0
UT2 12,0 10,0 8,0 6,0
UT1 11,0 9,0 7,0 5,0
         
Khối B Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 15.0đ (Ngành Điều Dưỡng: điểm sàn 17đ)
  KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 15,0 13,0 11,0 9,0
UT2 14,0 12,0 10,0 8,0
UT1 13,0 11,0 9,0 7,0
         
Khối C Điểm sàn của Bộ GD&ĐT: 14.0đ
  KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 14,0 12,0 10,0 8,0
UT2 13,0 11,0 9,0 7,0
UT1 12,0 10,0 8,0 6,0
         
Khối V Điểm sàn: 20.0    
  KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 20,0 18,0 16,0 14,0
UT2 19,0 17,0 15,0 13,0
UT1 18,0 16,0 14,0 12,0
         
Khối H Điểm sàn: 18.5    
  KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT 18,5 16,5 14,5 12,5
UT2 17,5 15,5 13,5 11,5
UT1 16,5 14,5 12,5 10,5
Đăng ký tư vấn