https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đề cương Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 1570

Đề cương Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

 

    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chuyên đề được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm trong những năm qua. Chương trình này đã thu được những kết quả tốt đẹp trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân Việt, đặc biệt là mỗi đảng viên.

 

 

    Nay, xin giới thiệu Đề cương Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 để cùng nghiên cứu và đăng ký

Đề cương

Bản đăng ký

Đăng ký tư vấn