https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Thông tin tuyển sinh 2022

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2014 (tính đến ngày 09/9/2014)

Ngày đăng 16/05/2014 | Lượt xem: 681

Đây là danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2014 (tính đến ngày 09/9/2014). Nhà trường đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh.

     Đây là danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2014 (tính đến ngày 09/9/2014). Trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ tiếp tục bổ sung danh sách ngay khi nhận được hồ sơ của thí sinh.
      Xem chi tiết trong file đính kèm: DS trúng tuyển.
      Thí sinh cần đến nhập học trước ngày 20/9/2014

     Lưu ý: Trong trường hợp chưa nhận được Giấy báo triệu tập hoặc Giấy báo triệu tập bị thất lạc, các bạn thí sinh xem Hướng dẫn thủ tục nhập học tại đây và vẫn đến nhập học nhé (nhà trường sẽ cấp lại Giấy triệu tập cho các bạn).

Đăng ký tư vấn