https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Danh sách các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường được chọn để thực hiện năm 2011

Ngày đăng 16/05/2011 | Lượt xem: 596

Danh sách các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường được chọn để thực hiện năm 2011

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ THỰC HIỆN NĂM 2011

                ( Kèm theo quyết định số :  105 /QĐ-DYD ký ngày 12 tháng 5 năm 2011)    

1. Tên đề tài: “Khảo sát thực trạng sử dụng tiếng Việt của sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Minh Phương – Phòng Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng  

   Mã số đề tài: DYD/XH/01-11  

2. Tên đề tài: “ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh không chuyên dựa vào việc sử dụng các chiến lược học ngôn ngữ của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt ”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Thanh Trang – Phòng Công tác Sinh viên.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng     

  Mã số đề tài: DYD/XH/02-11  

3. Tên đề tài: “ Thực trạng và giải pháp quản lý người học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Đại học Yersin Đà Lạt ”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Công tác Sinh viên.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng

  Mã số đề tài: DYD/XH/03-11  

4. Tên đề tài: “ Hoa trong văn hoá người Đà Lạt ”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Thị Thu Phương – Khoa Du lịch

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 10.000.000 đồng

  Mã số đề tài: DYD/XH/04-11  

5. Tên đề tài:  “ Bước đầu thực hiện Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Yersin Đà Lạt theo bộ tiêu chuẩn AUN ”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Dương Quang Vinh – Phòng Nghiên cứu Khoa học.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Kinh phí thực hiện: 20.000.000 đồng     

   Mã số đề tài: DYD/XH/05-11

Đăng ký tư vấn