https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 159

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2010-2014.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2010-2014. Mặc dù Ninh Thuận có tiềm năng về tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) nhưng du lịch Ninh Thuận vần còn chậm phát triển, chưa xứng tầm với nguồn tài nguyên hiện có. Nghiên cứu còn nêu ra những khó khăn, thách thức đối với du lịch Ninh Thuận. Trên cơ sở đó đề ra những định hướng, giải pháp phát triển du lịch Ninh Thuận trong tương lai, thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước, đem lại nguồn lợi kinh tế cho tỉnh nhà.

Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận

 

Đăng ký tư vấn