https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng qua các kỳ Đại hội Đảng

Ngày đăng 08/10/2015 | Lượt xem: 2175

Ngày 06/01/1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định giải thể tỉnh Thuận Lâm, hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tuyên Đức và thành phố Đà Lạt thành tỉnh Lâm Đồng.

 * THÀNH LẬP TỈNH

Ngày 06/01/1976, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định giải thể tỉnh Thuận Lâm, hợp nhất tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tuyên Đức và thành phố Đà Lạt thành tỉnh Lâm Đồng; chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 28 đồng chí; các đồng chí Trần Lê - Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Quang Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Thứ  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

1. ĐẠI HỘI I (Nhiệm kỳ 1977 - 1979)

Đại hội vòng I (từ ngày 10 đến 20/11/1976) tại thành phố Đà Lạt có 204 đại biểu, vòng II (từ ngày 25/02 đến 06/3/1977) có 196 đại biểu đại diện cho 3.309 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 36 đồng chí; các đồng chí Trần Lê - Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Quang Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Thứ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 2. ĐẠI HỘI II (Nhiệm kỳ 1979 - 1983)

Từ ngày 02 đến 08/10/1979 tại thành phố Đà Lạt, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ II. Dự Đại hội, có 248 đại biểu đại diện cho 4.603 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí (39 Ủy viên chính thức và 4 Ủy viên dự khuyết), Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; các đồng chí Đỗ Quang Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Minh Nhựt và Nguyễn Trung Tín làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Quang cảnh Đại hội II

 

3. ĐẠI HỘI III (Nhiệm kỳ 1983 - 1986)

Từ ngày 24 đến 28/3/1983 tại thành phố Đà Lạt, đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ III. Dự Đại hội, có 277 đại biểu thay mặt hơn 4.800 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Trung Tín - Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Minh Nhựt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Du - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

4. ĐẠI IV (Nhiệm kỳ 1986 - 1991)

Từ ngày 10 đến 16/10/1986 tại thành phố Đà Lạt, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV. Dự Đại hội, có 420 đại biểu thay mặt cho 6.880 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 58 đồng chí (48 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết), Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Trung Tín - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Du - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

 5. ĐẠI HỘI V (Nhiệm kỳ 1991 - 1995)

Từ ngày 20 đến 22/11/1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ V (vòng 2) được tiến hành tại thành phố Đà Lạt. Dự Đại hội, có 324 đại biểu đại diện cho 9.982 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm có 41 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Xuân Du - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ánh Minh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Duy Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

6. ĐẠI HỘI VI (Nhiệm kỳ 1996 - 2000)

Từ ngày 26 đến 29/4/1996 tại thành phố Đà Lạt, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI. Dự Đại hội, có 294 đại biểu đại diện cho 12.578 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Ánh Minh - Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Minh Xuyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Hoài Bão - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

7. ĐẠI HỘI VII (Nhiệm kỳ 2001 - 2005)

Từ ngày 15 đến 19/01/2001, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Dự Đại hội, có 300 đại biểu thay mặt cho gần 16.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 44 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Hoài Bão - Bí thư Tỉnh ủy, Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phan Thiên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

8. ĐẠI HỘI VIII (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

Từ ngày 21 đến 24/12/2005 tại thành phố Đà Lạt, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII. Dự Đại hội, có 300 đại biểu thay mặt cho hơn 21.000 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Văn Đẳng - Bí thư Tỉnh ủy, Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Huỳnh Đức Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

9. ĐẠI HỘI IX (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Từ ngày 26 đến 29/9/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Dự Đại hội, có 310 đại biểu đại diện cho 28.694 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; các đồng chí Huỳnh Phong Tranh - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Tiến và Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Đức Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hà Hữu Nết (tổng hợp)

Đăng ký tư vấn