https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức tổng hợp

Trang chủ Tin tức tổng hợp
Tin tức tổng hợp
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt


Danh sách giảng viên trường Đại học Yersin Đà Lạt
Danh sách giảng viên trường Đại học Yersin Đà Lạt

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên xem "Danh sách Giảng viên trường Đại học Yersin Đà Lạt" trong tệp tin đính kèm.


Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014
Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013-2014

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị


Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế

Tập trung hoàn thiện thể chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.


Công văn hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Công văn hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ và TCCN từ năm 2013...


Công văn hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
Công văn hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học để các nhà trường sử dụng trong công tác tự đánh giá từ năm 2013.


Đăng ký tư vấn