https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 08/06/2020 | Lượt xem: 1437

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV.

Từ ngày 05-06 tháng 6 năm 2020 đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng trong trường.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, động viên được tinh thần phấn đấu của đội ngũ đảng viên và quần chúng. Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, đảng viên. Ngoài ra, Đảng bộ chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, phát triển được nhiều đảng viên mới là cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên… Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Trường hoạt động. Công đoàn cơ sở liên tục được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường nhiều năm học đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh, được tặng nhiều bằng khen các cấp Trung ương, địa phương.

Chủ đề đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần này là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của quần chúng, phát huy vai trò của các đoàn thể, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong xu thế hội nhập”.

 

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm có 07 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn làm Bí thư; đ/c Phạm Đình Trung làm Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm có 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến làm Chủ nhiệm. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII gồm có 04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 20205

Đăng ký tư vấn