https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng 14/04/2023 | Lượt xem: 1155

Ngày 14.04.2023, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, qua đó đưa ra phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt hiện có 02 công đoàn bộ phận và 14 tổ công đoàn. Trình độ đoàn viên, người lao động trong đơn vị được chuẩn hoá, được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cũng như chính trị.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa qua, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban nữ công, các tổ công đoàn nhằm duy trì và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Ban Chấp hành CĐCS và sinh hoạt tổ công đoàn. Hằng năm tổ chức nghiêm túc việc đánh giá, chấm điểm và phân loại Tổ công đoàn theo quy định, 100% các Tổ công đoàn đạt xuất sắc hằng năm.

Hằng năm có 100% Người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hoá, một số gia đình CBCC đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư. Thường xuyên bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành CĐCS đã giới thiệu 07 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét cử tham gia các lớp nhận thức về Đảng, đã có 07 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Hằng năm tổ chức cho quần chúng góp ý xây dựng Đảng theo quy định, góp ý cho đảng viên trong cơ quan theo sự lãnh đạo của cấp ủy, góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh.

BCH Công đoàn chỉ đạo đoàn viên Công đoàn tiếp tục duy trì thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra và đạt kết quả tốt trong mọi hoạt động. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc tiếp tục được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, phát huy hiệu quả.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành mới gồm 7 ủy viên; trong đó, đồng chí Phạm Thế Anh trúng cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa mới và đồng chí Nguyễn Văn Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhiệm kỳ 2023- 2028

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhiệm kỳ 2023- 2028

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Yersin phấn đấu tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có nhận thức chính trị cao, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động cơ quan, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

 


Chuyên mục "Yersiners và sách hay"!

Cuốn sách 100 CÂU CHUYỆN BỒI DƯỠNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN do tác giả Trọng Phụng biên soạn góp phần xây dựng thế hệ học sinh, sinh viên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, có ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá. Thông qua nhiều câu chuyện với nội dung phong phú và sinh động đặt ra cho học sinh, sinh viên. Hy vọng với cuốn sách này sẽ khơi gợi ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo của tuổi trẻ.

Cuốn sách hiện có trong Thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Mời bạn tìm đọc nhé!
Đăng ký tư vấn