https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Đại hội cổ đông trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 11/05/2016 | Lượt xem: 651

Đại hội đã bầu 4 thành viên tham gia HĐQT gồm có: Ông Đoàn Thanh Việt, ông Võ Tòng Xuân, ông Khương Văn Mười và ông Trần Mến; bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Đào Thị Thiên Thanh, ông Lê Quốc Nam và Lê Thị Mỹ Hằng.

Ngày 07/05/2016 trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức Đại hội cổ đông để bầu 04 đại diện người góp vốn tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự Đại hội có ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và 56 cổ đông của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Ông Nguyễn Bào - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm phát biểu khai mạc

Tại Đại hội, nhiều cổ đông đã ghi nhận những nỗ lực của HĐQT và Ban Giám hiệu trong thời gian qua đã đưa nhà trường vượt qua khó khăn để đạt được những thành quả nhất định. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề nghị HĐQT xem xét lại việc định giá tài sản của Trường và công bố công khai cho cán bộ, giảng viên và cổ đông biết.

Cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận trong Đại hội

Đại hội đã bầu 4 thành viên tham gia HĐQT gồm có: Ông Đoàn Thanh Việt, Ông Võ Tòng Xuân, Ông Khương Văn Mười và Ông Trần Mến; bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Đào Thị Thiên Thanh - Trưởng ban, Ông Lê Quốc Nam - Phó Trưởng ban và Bà Lê Thị Mỹ Hằng - Thành viên.

HĐQT và Ban Kiếm soát ra mắt Đại hội

Trong thời gian tới, trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ tiếp tục bầu một số thành phần vào HĐQT, gồm: Đại diện tổ chức Đảng – Đoàn thể, đại diện cán bộ, giảng viên cơ hữu của nhà trường để trình UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định công nhận Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn