https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Cơ sở vật chất phòng thực hành Tin học

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 705

Đây là phòng thực hành máy tính đa phương tiện HiClass V có thể học ngoại ngữ và nhiều bộ môn khác


 Phòng thực hành máy tính đa phương tiện HiClass V


 

 

Phòng này còn dùng để học ngoại ngữ và nhiều bộ môn khác

 

Đăng ký tư vấn