https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

CN. Phùng Thị Hoàng Anh: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietinbank Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đức Trọng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 52

Một số giải pháp mang tính khả thi được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNVVN tại PGD Đức Trọng.

 

    Nền kinh tế nước ta hiện còn gặp nhiều khó khăn, do đó, tín dụng ngân hàng trở thành kênh hỗ trợ vốn rất quan trọng với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Song hoạt động tín dụng ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy công tác nâng cao hiệu quả tín dụng là vô cùng cần thiết với cả doanh nghiệp, VietinBank nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung. Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại Phòng Giao dịch (PGD) Đức Trọng. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm phương pháp thu thập, xử lý số liệu; phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, lấy ý kiến chuyên gia và quan sát thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động tín dụng tại PGD cho đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả tín dụng đối với các DNVVN tại địa bàn còn chưa cao. Một số giải pháp mang tính khả thi được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNVVN tại PGD Đức Trọng.

      Xem chi tiết CN. Phùng Thị Hoàng Anh: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietinbank Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đức Trọng

Đăng ký tư vấn