https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

CN. Nguyễn Văn Nghị: Review of the grammatical features of colloquial singapore english and their occurrence in written form

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 135

Dựa trên các ngữ liệu thu thập được, tác giả bài viết này cố gắng phát hiện một số đặc trưng cơ bản để trả lời cho câu hỏi trên

 

     Có sự tương đồng về ngữ pháp giữa  hình thức nói và hình thức viết trong tiếng Anh Singapore hay không và tần suất xuất hiện trong thực tế sử dụng là như thế nào? Dựa trên các ngữ liệu thu thập được, tác giả bài viết này cố gắng phát hiện một số đặc trưng cơ bản để trả lời cho câu hỏi trên

        Xem chi tiết CN. Nguyễn Văn Nghị: Review of the grammatical features of colloquial singapore english and their occurrence in written form

Đăng ký tư vấn