https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

CN. Nguyễn Thanh Mỹ: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 152

Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Lâm Đồng, Phòng Giao dịch (PGD) Đà Lạt.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, các phương thức thanh toán cũng trở nên nhanh chóng, tiện dụng và hiện đại hơn - người ta gọi các phương thức này là thanh toán không dùng tiền mặt. Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng  Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Lâm Đồng, Phòng Giao dịch (PGD) Đà Lạt. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có 3 hình thức thanh toán không dùng tiền mặt có phát sinh chủ yếu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Lâm Đồng, PGD Đà Lạt là Séc, Ủy nhiệm chi và Thẻ ngân hàng. Một vài đề xuất mang tính khả thi được đưa ra nhằm phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại PGD Đà Lạt.

Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đà Lạt

Đăng ký tư vấn