https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

CN. Nguyễn Mạnh Hùng: Một số thông tin phát triển cây ca cao trên nền thổ nhưỡng Bảo Lộc

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 135

Các thông số đánh giá sự phát triển của cây cacao là chu vi gốc đo cách mặt đất 5cm; chiều cao của cây cacao; tán rộng của cây. Trong 10 tháng, lấy mẫu đất phân tích song song với việc đo những thông số nêu trên để rút ra những kết luận.

      Ngoài việc trồng mang tính tự phát; hiện nay chưa có một tài liệu nào đánh giá một cách cụ thể về sự phù hợp của cây cacao phát triển trên nền đất đỏ bazan của Lâm Đồng được khẳng định và công bố một cách chính thức. Chính vì thế, chúng tôi mạnh dạn đi tìm những thông số của nền thổ nhưỡng như: pH, N, P, K, C, Ca, Mg tại từng thời điểm tương ứng với sự phát triển của cây cacao. Nền thổ nhưỡng được chọn là vườn thực nghiệm sinh học của trường Đại học Yersin Đà Lạt tại Bảo Lộc. Các thông số đánh giá sự phát triển của cây cacao là chu vi gốc đo cách mặt đất 5cm; chiều cao của cây cacao; tán rộng của cây. Trong 10 tháng, lấy mẫu đất phân tích song song với việc đo những thông số nêu trên để rút ra những kết luận.

        Chi tiết:  Một số thông tin phát triển cây ca cao trên nền thổ nhưỡng Bảo Lộc

Đăng ký tư vấn