https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chuyển động với ốc sên 3DSMax

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 105

Chuyển động của ốc sên với phần mềm 3DSMax - Một sản phẩm của chương trình đào tạo sáng tạo kỹ thuật số của Trung tâm đào tạo thường xuyên FOLIT.

Chuyển động của ốc sên với phần mềm 3DSMax - Một sản phẩm của chương trình đào tạo sáng tạo kỹ thuật số của Trung tâm đào tạo thường xuyên FOLIT.

 

Đăng ký tư vấn