https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình liên thông cao đẳng lên đại học ngành giáo dục mầm non

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 504

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC, (Thời gian đào tạo: 2 năm) NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

TT

 

N HỌC PHN

SỐ ĐVHT

 

SỐ TIT

 

Ghi chú

1

Mỹ thut

3

45

 

2

Âm nhc

2

30

 

3

Tâm lý học tr em

3

45

 

4

Giáo dục học tr em

3

45

 

5

Tổ chức cho tr làm quen với môi trường xung quanh

3

45

 

6

Hình thành c biu tượng toán học

3

45

 

7

Văn học tr em

3

45

 

8

Giáo dục môi trường trong trường mm non

2

30

 

9

Dinh dưỡng học tr em

3

45

 

10

Văn học dân gian cho tr em

3

45

 

11

Đăng ký tư vấn