https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Ngành Thiết kế nội thất

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 65

Thời gian đào tạo: 4 năm. Tên văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp Đại học ngành Thiết kế nội thất.

 

(Đào tạo theo “Niên chế kết hợp học phần”)

 

1.   Thời gian đào tạo: 4 năm

2.   Tên văn bằng tốt nghiệp: Tốt nghiệp Đại học ngành Thiết kế nội thất.

3.   Khối lượng kiến thức: 203 đvht (Chưa kể 10 đvht Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất).  

4.   Chuyên ngành: Trang trí nội thất, Thiết kế đồ họa (Tên chuyên ngành được ghi trong Phiếu điểm; Chuyên ngành sẽ được mở nếu đủ số sinh viên đăng ký theo quy định).

5.   Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Thiết kế nội thất có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về văn hóa - nghệ thuật, mỹ thuật ứng dụng; có những kỹ năng chuyên sâu về các chuyên ngành (Trang trí nội thất, đồ họa, tạo dáng công nghiệp). Có khả năng vận dụng kiến thức trong thực tiễn nghề nghiệp thiết kế - thực hiện và trình bày các sản phẩm; Đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật của thế giới trong thực hành nghề nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành các nhà thiết kế, các cán bộ kỹ thuật tham gia quản lý văn hóa, nghiên cứu và ứng dụng các lãnh vực chuyên ngành phục vụ đời sống và sản xuất.

6. Thang điểm:  Thực hiện thang điểm 10 theo Quy chế đào tạo số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 / 6/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

          7. Chương trình đào tạo ban hành kèm theo QĐ số 05/QĐ-DYD-ĐT ngày 06/01/2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt; Chương trình đào tạo được bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật đến tháng 3/2011.

Xem chi tiết tại đây:  Chương trình đào tạo ngành Thiết kế nội thất

Đăng ký tư vấn