https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị Du lịch

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 179

 

(Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng Khách sạn; Quản trị Lữ hành)

(Đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

(Ban hành tại Quyết định số: 114/ĐT-DYD ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt; CTGD được bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật đến tháng 3/2011)

1.   Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe, người học được trang bị kiến thức cơ bản vững chắc (thuộc các lãnh vực khoa học xã hội- nhân văn, kinh tế, ngoại ngữ…) và được cung cấp kiến thức ngành cùng với kỹ năng chuyên sâu nghề nghiệp,…

-       Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng- Khách sạn: cung cấp những kiến thức, kỹ năng về quản trị doanh nghiệp - khách sạn, nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng. Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị Nhà hàng - khách sạn còn có khả năng hoạch định chiến lược và các chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh đã đề ra.

-       Chuyên ngành Quản trị Lữ hành: được trang bị thêm những kiến thức về Việt Nam học, về văn hóa, về đất nước - con người của các nước trên Thế giới. Cử nhân chuyên ngành Quản trị Lữ hành có kỹ năng chuyên sâu về tổ chức, thiết kế tour và điều hành tour du lịch.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trên  các cương vị cán bộ quản lý của các cơ sở du lịch nhà nước cũng như công ty du lịch, các hãng lữ hành nội địa và quốc tế; người thiết kế, tổ chức và điều hành tour du lịch, hướng dẫn viên du lịch…

2.   Thời gian đào tạo: 4 năm.

3.   Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

4.   Đối tượng tuyển sinh:  Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT…căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.   Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

6.   Thang điểm : Thực hiện theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

7.   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

7.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

Stt

TÊN HỌC PHẦN

Tổng

tín chỉ

Tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

1

Kiến thức giáo dục đại cương: (40%)

(chưa kể GDTC và GDQP)

54

46

8/12

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: (60%)

Trong đó:

81

69

12/21

 

     - Kiến thức cơ sở ngành

18

18

 

 

     - Kiến thức ngành

34

34

 

 

     - Kiến thức chuyên ngành

17

12

5/9

 

     - Thực tập chuyên môn

5

5

 

 

Đăng ký tư vấn