https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Ngành Khoa học Môi trường

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 554

(Đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/ĐT-DYD ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt, được bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật đến tháng 3/2011)

 

1. Mục tiêu đào tạo

-      Kiến thức:

Đào tạo cử nhân Khoa học Môi trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị đạo đức và sức khỏe tốt.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường như: môi trường đại cương, luật và chính sách môi trường, quy trình và công nghệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất lượng môi trường, kỹ thuật phân tích môi trường, kỹ thuật xử lý chất thải… phục vụ công tác bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

-      Kỹ năng:

Chương trình còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng nghề nghiệp như: lấy mẫu, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường, sử dụng các công cụ quản lý môi trường, các kỹ thuật xử lý môi trường.

Bên cạnh đó cũng rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

-      Khả năng công tác: Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ hội đủ kiến thức để có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

-      Các cơ quan và các tổ chức Chính phủ phụ trách vấn đề quản lý tài nguyên và môi trường.

-      Các tổ chức phi Chính phủ về bảo vệ môi trường.

-      Các cơ quan phụ trách công tác quản lý mơi trường địa phương như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường. . . 

-      Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ quan nghiên cứu về môi trường.

-      Quản trị các dự án về bảo vệ môi trường.

-      Các Công ty chuyên thiết kế, thi công các hệ thống xử lý môi trường nói chung.

-      Các Công ty tư vấn về quản lý môi trường, công nghệ và kỹ thuật môi trường.

-      Phụ trách công tác quản lý môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp.

-      Quản lý tốt chất lượng môi trường tại các khu du lịch sinh thái, khu nghĩ dưỡng cao cấp, khu resort, khách sạn. . .

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 135 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh:  Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT… căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Thang điểm: Thực hiện theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

Xem chi tiết tại đây: Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường

Đăng ký tư vấn