https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 220

 

 

(Đào tạo  theo “Niên chế kết hợp học phần”)

                                                                                                                         

1.   Thời gian đào tạo: 4 năm

2.        Khối lượng kiến thức: 214 đơn vị học trình (Chưa kể Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất).

3.   Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Điều dưỡng

4.   Chuyên ngành: Điều dưỡng

5.   Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kỹ năng giao tiếp tốt và sức khoẻ tốt; có kiến thức khoa học cơ bản vững, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khỏe cho nhân dân. Cử nhân điều dưỡng có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động điều dưỡng, chủ động lập kế hoạch chăm sóc cho bệnh nhân, phối hợp với bác sĩ điều trị để nâng cao hiệu quả điều trị và y đức. Ngoài ra, cử nhân ra trường có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên bậc cao hơn.

Cử nhân điều dưỡng có thể công tác tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân, các cơ sở du lịch- nghỉ dưỡng - phục hồi chức năng, chăm lo nâng cao sức khoẻ người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

6. Thang điểm: Thực hiện theo quy chế đào tạo số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 / 6/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chương trình đào tạo xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/4/2001) và được ban hành kèm theo QĐ số 157/QĐ-DYD ngày 08/12/2006 của Hiệu trưởng trường ĐH Yersin Đà Lạt, được định kỳ bổ sung, chỉnh sửa đến tháng 3/2011.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

(Khối lượng kiến thức 214 đvht + 10 đvht GDTC, GDQP ; Thời gian: 8 học kỳ).

 

Stt

Mã học phần

TÊN HỌC PHẦN

Số

ĐVHT

(Có thực hành)

HỌC KỲ

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Số ĐVHT

214

+ 10

 

30+1

40+1

28+8

33

27

21

21

14

1

70111

Tiếng Anh căn bản 1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

<span style="font-size

Đăng ký tư vấn