https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chúng tôi mang cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp!

Ngày đăng 24/04/2015 | Lượt xem: 665

Các bạn sinh viên sắp hoặc đã tốt nghiệp hãy tìm cho mình cơ hội việc làm cho mình vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 5 năm 201 tại sảnh, Hội trường N1, N2 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhé!

      KẾ HOẠCH NGÀY HỘI VIỆC LÀM
           I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

         1. Mục đích

         - Giới thiệu cho sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt, học viên thuộc Trung tâm đào tạo thường xuyên những kỹ năng cơ bản về tìm kiếm việc làm.

         - Giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường Đại học Yersin Đà Lạt đến với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty (gọi tắt là doanh nghiệp), các nhà tuyển dụng.

         - Doanh nghiệp giới thiệu môi trường làm việc, các hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng tới sinh viên, học viên.

         - Thông qua ngày hội việc làm để phát triển hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp về: nhu cầu đào tạo, hợp tác đào tạo,…

         - Tạo cơ hội cho sinh viên, học viên tiếp xúc với các doanh nghiệp nhằm giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin với nhà tuyển dụng; tìm việc làm và được tư vấn nghề nghiệp từ các nhà tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp.

         - Xây dựng mối quan hệ giữa Doanh nghiệp – Nhà trường – Sinh viên, học viên. 

 

 

         2. Yêu cầu

         - Đảm bảo nội dung, mục đích ngày hội theo kế hoạch đề ra

         - Thông báo, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh viên, học viên của trường và sinh viên các trường lân cận.

         II. NỘI DUNG

         1. Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng

         - Cung cấp thông tin về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhu cầu về xuất khẩu lao động của doanh nghiệp cho sinh viên, học viên.

         - Cử cán bộ tham gia tư vấn và hướng nghiệp cho sinh viên, học viên những kỹ năng làm hồ sơ, kỹ năng trả lời phỏng vấn, kỹ năng tìm việc làm.

         - Liên hệ với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để tiến hành tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội việc làm hoặc tuyển dụng gián tiếp.

 

 

         2. Về phía trường Đại học Yersin Đà Lạt

         - Giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của trường, những chuyên ngành có sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

         - Thông tin, tuyên truyền tới sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, sinh viên các khóa, học viên của Trung tâm đào tạo thường xuyên.

         - Liên hệ với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để tiến hành tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội việc làm hoặc tuyển dụng gián tiếp.

         - Sắp xếp thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

         - Bố trí cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho ngày hội việc làm.

         III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

         - Thời gian:  Bắt đầu từ 08 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2015

         - Địa điểm:  Tại sảnh, Hội trường N1, N2 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 

 

         IV. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

         1. Đơn vị tổ chức, phối hợp:

         - Đơn vị tổ chức: Phòng công tác sinh viên & Đoàn trường ĐH Yersin Đà Lạt.

         - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Giới thiệu việc làm – Sở Lao động TB & XH LĐ

(Giữa Nhà trường và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng sẽ có văn bản thỏa thuận về việc phối hợp tổ chức ngày hội việc làm).

         2. Phân công nhiệm vụ

         Phòng Công tác sinh viên:

         - Xây dựng kế hoạch, liên hệ doanh nghiệp, Trung tâm tư vấn hướng nghiệp việc làm để chuẩn bị tổ chức ngày hội việc làm.

         - Chuẩn bị các mẫu thông tin nội dung liên quan đến nhu cầu tuyển dụng đăng trên bảng thông tin.

         - Lập danh sách cán bộ nhà trường tham gia ngày hội việc làm theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

         - Tổng hợp báo cáo kết quả ngày hội việc làm.

         Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt: Phối hợp liên hệ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, Chuẩn bị nhân sự tham gia tổ chức ngày hội việc làm.

         Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học: Sắp xếp lịch học phù hợp cho sinh viên các khóa 07 (Kiến trúc), 08, 09 và Cao đẳng khóa 01 để ngày hội việc làm diễn ra thuận lợi.

         Phòng Tổ chức – Hành chính: Trang trí địa điểm tiếp nhận, bảng chỉ dẫn sinh viên, học viên trong khu vực tuyển dụng, cắt và treo bandroll, khung chữ, nước uống.

         - Bộ phận Y tế: Trực xử lý các sự cố về sức khỏe.

         Phòng Quản trị vật tư:

         - Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho ngày hội việc làm tại địa điểm tuyển dụng,: Kê đặt bàn ghế trong phòng N1 cho các doanh nghiệp tuyển dụng, bàn ghế cho sinh viên, học viên tham gia ngày hội việc làm tại sảnh N1 theo sơ đồ và bàn ghế tại Hội trường N2

         - Tổ chức lực lượng bảo vệ ANTT trong ngày hội việc làm.

         Phòng Tài chính – Kế toán: Thanh toán kinh phí tổ chức ngày hội việc làm.

         Trung tâm Thông tin và Truyền thông: Mời báo chí, truyền hình, chụp hình làm tư liệu, đưa thông tin lên website của trường, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng tại Hội trường N2, trang bị đường dây mạng và máy tính có kết nối internet (10 máy) tại tiền sảnh N1 để phục vụ cho việc tra cứu thông tin tuyển dụng.

         Các Khoa:

         - Tổ chức cho sinh viên khóa 07 (Kiến trúc), 08, 09 và Cao đẳng khóa 01 của Khoa tham gia ngày hội việc làm đầy đủ.

         - Liên hệ với các doanh nghiệp có mối quan hệ công tác với Khoa, mời họ tham gia tuyển dụng trong ngày hội việc làm và thống kê số lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trực tiếp, gửi qua Phòng Công tác sinh viên trước ngày 11 tháng 5 năm 2015.

         - Phân công cán bộ, giảng viên phụ trách sinh viên tham gia ngày hội việc làm.

         Trung tâm đào tạo thường xuyên: Phân công cán bộ phụ trách, thông báo cho học viên của Trung tâm biết và tham gia ngày hội việc làm.

         3. Tổ chức khu vực ngày hội việc làm

         *  Hội trường N2: Tổ chức lễ khai mạc ngày hội việc làm và tư vấn kỹ năng.

         * Sảnh N1: Kê bàn ghế cho sinh viên, học viên tham gia ngày hội việc làm; bố trí máy tính tra cứu thông tin, bảng thông tin nhu cầu tuyển dụng.

         * Trong Hội trường N1:

          - Sắp xếp bàn làm việc (dự kiến 10 bàn) để doanh nghiệp tiến hành tuyển dụng trực tiếp.

         -  01 bàn dành cho Ban Tổ chức ngày hội việc làm điều hành chung.

         (Có sơ đồ cụ thể kèm theo).

         V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

         Để thực hiện tốt kế hoạch trên đây các cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo công việc đã được phân công.

Đăng ký tư vấn