https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chiêu sinh các lớp Quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng 16/12/2015 | Lượt xem: 453

Trường Đại học Yersin Đà Lạt kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức các lớp Quản trị Marketing (26-27/11/2015), Quản trị nhân sự (04-05/12/2015), Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh (11 - 12/12/2015). Xin mời xem chi tiết tại các file đính kèm

Trường Đại học Yersin Đà Lạt kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức các lớp Quản trị Marketing (26-27/11/2015), Quản trị nhân sự (04-05/12/2015), Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh (11 - 12/12/2015). Xin mời xem chi tiết tại các file đính kèm.

Xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp Quản trị Marketing TẠI ĐÂY

Xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp Quản trị nhân sự TẠI ĐÂY

Xem chi tiết Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh TẠI ĐÂY

Đăng ký tư vấn