https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chi bộ Công tác Sinh viên tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 566

Được sự giúp đỡ của chi bộ Công tác sinh viên và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Trần Thị Ngọ đã được Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh ra quyết định kết nạp.

Ngày 03/11/2014, Chi bộ Công tác sinh viên – Đảng bộ trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Thị Ngọ – Chuyên viên TT.Thông tin & Truyền thông.

 

 

 

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Trải qua quá trình phấn đấu, và được sự giúp đỡ, hướng dẫn của chi bộ Công tác Sinh viên, quần chúng Trần Thị Ngọ đã được Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh ra quyết định kết nạp.

 

 

Việc làm này sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường Đại học Yersin Đà Lạt ngày càng phát triển.

Di Linh

Đăng ký tư vấn