https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Đại học Yersin Đà Lạt NK 2020 - 2025

Ngày đăng 01/06/2020 | Lượt xem: 1212

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 05-06 tháng 6 năm 2020 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng trong trường.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, động viên được tinh thần phấn đấu của đội ngũ đảng viên và quần chúng. Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, đảng viên và phát huy vai trò của các đoàn thể trong tình hình mới của Trường. Ngoài ra, Đảng bộ chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong lãnh đạo các phong trào quần chúng, làm nguồn lực để Đảng bộ phát triển được nhiều đảng viên mới làn cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên…

Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Trường hoạt động. Công đoàn cơ sở liên tục được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường nhiều năm học đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của tỉnh, được tặng nhiều bằng khen các cấp Trung ương, địa phương.

Chủ đề đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt lần này là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng của quần chúng, phát huy vai trò của các đoàn thể, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong xu thế hội nhập”.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ sẽ đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt khóa IV…

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 20205

Đăng ký tư vấn