https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Biểu trưng và banner chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (2013 - 2018)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 668

Biểu trưng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (2013 - 2018).

Biểu trưng và banner chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (2013 - 2018):

1. Biểu trưng

 

2. Banner

 

 

 

Đăng ký tư vấn