https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2016

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 1045

Mời quý cổ đông theo dõi biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2016 tại tập tin đính kèm.

 

Mời quý cổ đông theo dõi biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2016 tại file đính kèm:

1. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2016: XEM TẠI ĐÂY

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2016: XEM TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Toàn cảnh của buổi Đại hội

Đăng ký tư vấn